les om IF 6040
IF 6040 Web basert
Turn TurTurnusplanlegging
Intellipl

Lat nedStempling med SP-Expert
og Interflex terminaler

13 desember 2007
Kontakt oss dersom du har behov for
stempling og tidsregistrerings systemer.Ny versjon av SP-Expert
V9R3 (leveres på DVD)


13 desember 2007
Kontakt oss for ytterlig informasjon om den
nye versjonen. Her er det mange nyeheter. 
 
hjeme-post

Vår programvare SP-Expert - et profesjonelt, brukervennlig turnus- og arbeidsplansystem har all funksjonalitet som tilfredstiller både dagens og fremtidens krav.
Astrum GmbH startet i 1992 med utviklingen av SP-Expert og kan i dag vise til over 1.000 installasjoner i mange ulike virksomheter,
både i og utenfor Europa.
Mer enn 250 sykehus benytter også SP-Expert. 


SP-Expert er i dag det mest omfattende og fleksible arbeidstidsplansystem på markedet,
med moduler for planlegging, ajourhold, eksport og import, Web Terminal, tids-registrering og arbeidsstedsplanlegging
.


Nyheter i år vil uten tvil være IF 6040 som er et Web basert planleggingsverktøy. Systemet vil være integrert med adgangskontroll og tidsregistrering. Her finnes alt på et sted. Les mer ved å følge linkenl på venstre side.

I hovedbildet til SP-Expert vil planleggeren få all nødvendig informasjon. Her vises turnusplanen for alle kategorier som bemanningsstyrken, alle vakter og fritt definerte spalteutregninger. Alle planer defineres helt eller delvis automatisk. Dessuten kan "Genetisk Algoritme" benyttes, automatisk planlegging som blir definert ut fra rettferdighet's prinsippet.

Alle lover og regler kontrolleres under planleggingen. Planleggeren har også anledning til å legge inn kommentarer i eget felt, som f. eks. ved endring av en reell vakt. Alle endringer blir protokollerte med hvem som gjorde hva og når. Alle faste/variable tillegg, fravær m.m i en planlagt og reell plan, overføres direkte, automatisk til lønnssystemet. SP-Expert brukes enten sammen med Web terminal eller tidsregistreringsterminaler til stempling av tider.Intelliplan og SP-Expert integre-
rer vikar administrasjon og
turnusplanlegging.
Intelliplan er en av Sveriges
største foretag innen software
for Vikaradministering.

Se www.intelliplan.se

Les mer her

 

 


i
Colosseum Kino, Oslo

"Med de tildels komplekse planleggingsprosesser som det
er i Oslo kinematografer, har
det vist seg at ved å velge
Sp-Expert har vi fått et fleksibelt system og ett godt verktøy for kinoene."
Systemadministrator
Jafar Altememy


Copyright 2004 Astrum Norge AS