Nyheter
01 September, 2004

På følgende sider vil vi informere alle om nyheter innen arbeidsplanprogrammet
SP-Expert. Det vil også bli fokusert på generell informasjon fra Astrum Norge AS.Interflex
Interflex og tidligere Astrum GmbH er nå en del av Ingersoll-Rand (IR)
e-post


hjeme-post

1 September, 2004

"Work-shop SP-Expert" er i år lagt til hovedkontoret i Erlangen.
Det vil delta representanter fra Helse Vest og Oslo. Spesielt skal vi se på ny versjon av SP-Expert og flere nye moduler som er lansert. Vi vet også at det knytter seg stor spenning til den nye portal applikasjonen: PLATO

Vi ser alle frem til noen produktive og hyggelige dager.
På disse sidene vil
vi presentere medarbeidere
i Astrum. Denne
gangen viser vi
noen fra utviklings- avdelingen som
jobber med
SP-Expert.

Avdelingen består av 40 høyt kvalifiserte personer.


Tilbake til nyhetsoversikt >>

Utviklingen av SP-Expert krever et team av
høyt kvalifiserte ingeniører. De fleste innehar
enten diplomeksamen fra teknisk høyskole
eller eksamen fra universitetet.

Alle i avdelingen har arbeidet med SP-Expert
i flere år, og har dermed de kunnskaper som
trengs for videreutvikling.

Våre kunder mottar en ny release hvert kvartal
og ny versjon hver 18 måned.


Copyright 2004 Astrum Norge AS