Nyheter
10 september 2004

På disse sidene vil vi informere alle om nyheter innen arbeidsplanprogrammet
SP-Expert. Det vil også bli fokusert på generell informasjon fra Astrum Norge AS.Interflex
Interflex og tidligere Astrum GmbH er nå en del av Ingersoll-Rand (IR)


e-post


hjeme-post

10 September, 2004

Work-shop'en ble en ubetinget suksess. Spesielt var det stor interesse av lansering av ny versjon. Master planlegging er en helt ny funksjon som vil være til nytte for flere avdelinger som planlegger ansatte på tvers av avdelingene.

Det ble for alle noen minnerike dager med masse ny lærdom og sosialt samvær.
På disse sidene vil
vi presentere medarbeidere
i Astrum.. Denne
ganger viser vi de
ansvarlige for
Nyhetsbrevet fra
Astrum
Tilbake til nyhetsoversikt>>

Astrum utgir hvert kvartal et "Newsletter".
Dokumentet består av nyheter fra Astrum.

Nyhetsbrevet sendes til alle kunder og tar for
seg "tips og triks" innen SP-Expert.

Samtidig orienteres alle om nyheter i
SP-Expert, ting som kommer og opplærings-
programmet de neste måneder.
Copyright 2004 Astrum Norge AS