Nyheter
10 august, 2006

På følgende sider vil vi informere alle om nyheter innen arbeidsplanprogrammet
SP-Expert. Det vil også bli fokusert på generell informasjon fra Astrum Norge AS.

les mer p hyre side


Intelliplan
Intelliplan og Astrum Norge AS har inngått samarbeid om integrasjon av vikarsystemet Intelliplan og SP-Expert.

Med Intelliplan og SP-Expert får vi en av de mest komplette løsninger på markedet.

For ytterlig informasjon om Intelliplan: www.intelliplan.se

 

 
hjeme-post

Intelliplan og SP-Expert


13 desember, 2007
Intelliplan er et komplett forretningssystem som på en intelligent måte knytter sammen alle forretningsprosesser som har med bemanning og rekruttering å gjøre. Systemet er moderne, lett å bruke samtidig som det er tilpasset til mange forskjellige yrkesroller og brukere i organisasjonen.

Systemet inneholder generelle funksjoner for bemanning, rekruttering, entreprenør, personaladministrasjon, salgsstøtte, oppdrag, skjemaer og fravær. Disse funksjonene samvirker med økonomirelaterte funksjoner for å sette lønn og pris, regler for overtid/fravær samt beregning av lønn og fakturaer – alt med direkte integrasjon med de vanligste økonomi- og lønnssystemene på markedet.

Som en selvsagt del av systemet inngår også ferdige, leveringsklare og integrerte webløsninger for tidsrapportering, CV-registrering, annonsepublisering og SMS. Dessuten inneholder systemet avanserte, men brukervennlige rapportmuligheter i form av mange ferdige standardrapporter, samt muligheter til å skreddersy egne rapporter.

Intelliplan Nordens ledende leverandør av bemanningssystem og har kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland og England.

Tilbake til nyhetsoversikt >>

Copyright 2004 Astrum Norge AS