Nyheter
27 juni, 2005

På følgende sider vil vi informere alle om nyheter innen arbeidsplanprogrammet
SP-Expert. Det vil også bli fokusert på generell informasjon fra Astrum Norge AS.

Denne gangen ser vi på de muligheter som
systemadministrator hos kunden har for å
endre regler eller legge til nye regler når
lokale avtaler endres.Interflex

Interflex og tidligere Astrum GmbH er nå en del av Ingersoll-Rand (IR)

e-post


hjeme-post

Systemadministratorens muligheter for endring av lover og regler i SP-Expert

Klikk her for å se bildet større i et nytt vindu 27 juni, 2005

I et arbeidsplansystem må avtaler og regler overholdes. Dette for at systemet skal kunne gi den ansatte riktig lønn. Det opprettes lokale avtaler som systemene også skal forholde seg til, ikke bare Hovedtariffavtalen. Siste eksempel er turnuskonflikten som har pågått en stund i Helse Bergen HF. Denne konfikten er nå løst, og det er oppnådd enighet mellom partene. Utfallet av konflikten, var blant annet at alle turnusarbeidere med utgangspunkt i 35.5 timers uke, nå får bergnet F3 dager (helge- og høytidsfridag) med 7.5 timer mot tidligere 7.1 timer. Denne beregningen må gjøres i SP-Expert. Med de muligheter for å definere nye lover og regler i
SP-Expert, var dette en enkel oppgave for systemadministrator ved Helse-Bergen HF. Det var ikke nødvendig å vente på en ny oppdatering av programmet. Noen timers arbeid, og det hele var på plass.

Nytt servicecenter for kunder

Astrum Servicecenter har kommet i ny layout. Her kan alle kunder hente oppgraderinger, lese artikler vedrørende SP-Expert og få informasjoner om "tips og triks". Det kreves brukernavn og passord for å kunne logge seg inn på sidene.


Tilbake til nyhetsoversikt>>

Copyright 2004 © Astrum Norge AS