Partnere
13 September, 2004

Partnere på denne siden, har et utstrakt samarbeid med Astrum. Inform er et meget godt eksempel på en total integrasjon med GroundStar som bl .annet er levert til SAS

Elektronisk opplæring er aktualisert mer og mer. De fleste systemleverandører satser på e-læring som et supplement.

Foruten de planleggingsalternativer som
SP-Expert gir brukeren, er XIMES et godt eksempel på hvordan man ytterligere kan forbedre en planprosess.


STING grensesnitt
13 September, 2004

Sting er et godt eksempel på en total integrasjon mellom et arbeidsplan program og et lønn- og personalprogram. STING er et xml basert system som overfører alle data online. Astrum Norge har alle moduler i forbindelse med STING som, overføring av variable og faste tillegg, fravær, oppdatering av personal opplysninger og egen dialog boks for endring av kundens passord.


hjeme-post

Inform GmbH er leverandør av systemer for flyselskaper og flyplasser. SP-Expert er integrert i Inform's software løsninger.


New Learning har i samarbeid med Astrum Norge utviklet e-læring system for SP-Expert.


Ximes leverer modulene "Operating Hours Assistant" og "Shift Plan Assistant"
Begge moduler brukes sammen med SP-Expert.


EDB Business Partner ASA
og Astrum Norge er samarbeidspartnere for integrasjon av STING grensesnitt mot NLP 2000.
Flere partnere finner du her
1 2 3 4 5 6 7 >>
Astrum har et omfattende
partner program. I og med at
de fleste systemer kan
integreres med SP-Expert,
vil samarbeidet mellom
partner og Astrum stadig
være i vekst. Astrum har integrasjonspartnere
som leverer både programvare og maskinvare.

Foruten integrasjonpartnere, er Astrum partner
med andre datterselskaper av Astrum GmbH og
andre leverandører av SP-Expert i Europa.Astrum Norge tilbyr
opplæring som elektronisk
e-læring. Her kan du selv bestemme opplæringstakten.
e-læring leveres med lydfiler

Astrum tilbyr dessuten et bredt spekter av
klasseromsundervisning, både for drift personell
og brukere/planleggere.

Kontakt oss og vi vil skreddersy opplæringen
for ditt behov.Copyright 2004 Astrum Norge AS