Integrasjon
13 September, 2004

Som leverandør av avanserte systemer for arbeidstidsplanlegging, vet vi at integrasjon med andre systemer er en betingelse for å oppnå et godt resultat.

Astrum Norge AS har integrasjon med en rekke systemer innen HR. Dette gjelder både lønn, personal og systemer for utveksling av data.

Eksempel på dette er meddelelse av ledige vakter via SMS.Tidsregistrering
13 September, 2004

I samarbeid med Kaba Benzing, er det utviklet et kommunikasjonsprogram "BCOMM for Astrum" som overfører data fra en kortleser til SP-Expert. Dette betyr forenkling av tidsregistering for den enkelte ansatt. Terminalene inneholder dessuten en rekke informasjoner som er tilgjengelig for medarbeideren.hjeme-post

Integrasjon's partnere

Zalaris er en ledende Nordisk leverandør av outsourcede HR-, personal og lønns tjenester. Astrum Norge AS og Zalaris samarbeider om levering av løsninger hvor
SP-Expert er integrert i SAP's HR tjenester.


BlueBricks har alle verktøyene du trenger for å rekruttere, administrere og innkalle personell til ekstra vakter.
Les mer om web-sms, og web.xml på BlueBricks.no

I forbindelse med Sørlandet sykehus, har Bluegarden og Astrum Norge utviklet grensesnitt mellom PAGA lønn og personalsystem og SP-Expert.

Syncronos AS er leverandør av Kaba Benzing terminaler. Kaba Benzing er integrert i SP-Expert via kommunikasjonsprogrammet BCOMM for Astrum.

Flere partnere finner du her 1 2 3 4 5 6 7 >>
Astrum har et omfattende
partner program. I og med at
de fleste systemer kan
integreres med SP-Expert,
vil samarbeidet mellom
partner og Astrum stadig
være i vekst. Astrum har integrasjonspartnere
som leverer både programvare og maskinvare.

Foruten integrasjonpartnere, er Astrum partnere
med andre datterselskaper av Astrum GmbH og
andre leverandører av SP-Expert i Europa.Astrum Norge tilbyr
opplæring som elektronisk
e-læring. Her kan du selv bestemme opplæringstakten.
e-læring leveres med lydfiler

Astrum tilbyr dessuten et bredt spekter av
klasseromsundervisning, både for driftpersonell
og brukere/planleggere.

Kontakt oss og vi vil skreddersy opplæringen
for ditt behov.Copyright 2004 Astrum Norge AS